O mnie

Katarzyna Sikora – terapeuta w nurcie TSR, life coach, trener zmiany, pedagog

Całe moje życie zawodowe jest związane z ludźmi w różnym wieku. Doświadczenie w pracy z drugą osobą zdobywałam pracując wcześniej w szkole jako nauczyciel i wychowawca i przez kilka lat w dziale HR w firmie produkcyjnej odpowiadając głównie za szkolenia i rozwój kadry średniego i niższego szczebla oraz służąc wsparciem przy rozwiązywaniu problemów pracowniczych.

Jednak najwięcej satysfakcji i radości przynosi mi praca terapeutyczna z drugim człowiekiem. Wspierając swoich klientów, efektywnie łączę umiejętności terapeuty z moim dotychczasowym doświadczeniem zawodowym i życiowym.

Posiadam tytuł magistra pedagogiki uzyskany na Uniwersytecie Warszawskim.

Umiejętności terapeutyczne zdobywałam w Centrum Kształcenia Kadr Medycznych i Psychoterapii oraz Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie.

Ponadto jestem absolwentką akredytowanych studiów podyplomowych ,,Life Coaching Start Up” w Collegium Civitas w Warszawie oraz ,,Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Ważniejsze szkolenia: ,,Studium Trenera Zmiany” w Pracowni Novo, Psychologia w Coachingu.

Nieustanie pogłębiam swoją wiedzę i pracuję nad swoimi umiejętnościami. Obecnie jestem w trakcie certyfikacji w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. 

Przeszłam certyfikowane szkolenia w obszarach takich jak: 

– TSR w pracy z dziećmi i młodzieżą

– wykorzystanie TSR w relacji: para, rodzina

– terapia uzależnień skoncentrowana na rozwiązaniach

– osoby w kryzysie – samobójstwo i zachowania autodestrukcyjne 

– zastosowanie TSR w obszarze problemów psychiatrycznych

– praca terapeutyczna z osobami doświadczającymi lęku 

– założenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

– narzędzia interwencyjne i terapeutyczne

– strategie pracy z klientem niezmotywowanym 

– prowadzenie spotkań i sesji z klientem.

Dużo radości sprawia mi wspieranie i rozwój innych osób. Moje główne działania to inspirowanie, pomoc w kryzysie, a także pomoc w osiąganiu celów i marzeń. Chętnie dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem. W związku z tym jestem członkiem augustowskiego stowarzyszenia ,,Wiedza i Rozwój”. Działam min. w świetlicy środowiskowej dla dzieci. Ponadto jestem autorką artykułów min. o tematyce psychologicznej i lifestylowej, które przeczytać można na portalach onet.pl oraz Damosfera.

Prywatnie jestem żoną, mamą dorosłego już syna, opiekunem małego domowego zwierzyńca: dwóch psów i dwóch królików. Kocham podróże, campingi ,,na dziko”, wędrówki po górach, spacery wśród augustowskich jezior i lasów i pływanie na desce sup.