Oferta indywidualna

Gabinet terapii i rozwoju ,,Efekt”

Konsultacja – Terapia – Coaching

Pomagam w odnalezieniu drogi do radzenia sobie z trudnościami oraz w osobistej zmianie. Dobieram metodę tak, aby mogła być dla klienta najbardziej skuteczna.

Prowadzę terapię psychologiczną w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) oraz coaching indywidualny. Swoją pracę opieram na psychologii pozytywnej, polegającej na koncentracji na ludzkiej sile bardziej niż na słabościach.

Spotkania prowadzę bezpośrednio oraz on-line.

* Konsultacja wstępna – pierwsza wizyta

To spotkanie wstępne, podczas którego klient przedstawia swoje trudności. Ustalamy formę pomocy i obszary do pracy. Podczas tego spotkania poznajemy się razem z klientem, który decyduje o podjęciu lub nie dalszej współpracy. Czasem konsultacja jest wystarczająca, może mieć charakter doraźny, gdy klient potrzebuje rozmowy, wsparcia.

To pierwsze spotkanie trwa około 50 minut. Pytam o Twoje potrzeby, oczekiwania, o to z czym masz trudności, problemy oraz o ewentualne doświadczenia z wcześniejszych terapii. Jeśli zdecydujesz się ze mną pracować to  ustalamy cel spotkań. Omawiamy kontrakt, czyli ogólne zasady które będą obowiązywały podczas naszych sesji. Odpowiadam też na Twoje obawy, wątpliwości oraz wszelkie pytania. 

Do pierwszej sesji nie musisz się specjalnie przygotowywać. Jeśli masz jakieś obawy, wątpliwości, powiedz o nich od razu. Jeszcze przed sesją najważniejsze sprawy, o których chciałbyś rozmawiać możesz spisać na kartkę.

* Terapia TSR

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, może błędnie kojarzyć się z podawaniem gotowych rozwiązań.

Żadna terapia nie podaje gotowych rozwiązań, TSR również nie. TSR jest podejściem, które pomaga konstruować rozwiązania, dochodzić do zmian, zdawać sobie sprawę z tego, co chcemy aby się w naszym życiu zmieniło, co potrzebujemy aby się zmieniło po to, aby problem zniknął. Celem TSR nie jest samo rozwiązywanie problemów, a tworzenie rozwiązań.

TSR skupia się bardziej na przyszłości i możliwościach, które w niej są, niż na tym, co spotkało nas w przeszłości. Do przeszłości zaglądamy, ale tylko tyle, ile wymaga sytuacja i aby poszukać tzw. ,,wyjątków”.

Główne założenia terapii:

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach stosuje przede wszystkim następujące założenia:

  • Klient jest znawcą swego życia i potrzebuje tylko wsparcia
  • Skupianie się na pozytywach, teraźniejszości i przyszłości, a nie na porażkach i trudnej przeszłości
  • Budowanie wizji na przyszłość i stawianie sobie konkretnych celów i możliwości
  • Zwrócenie uwagi, że problematyczna rzeczywistość w niektórych momentach nie jest taka zła, a lepsze momenty mogą sugerować rozwiązanie problemu
  • Małe zmiany wywołują duże zmiany
  • Patrzenie na problem z kilku perspektyw.

To terapia krótkoterminowa. W przypadku TSR efekty pracy nad danym celem mogą pojawić się przy 6 -12 sesjach. Oczywiście, jeśli pojawi się kolejny cel, możemy kontynuować dalszą pracę.

* Sesja coachingowa

Coaching indywidulany skierowany jest do osób, które borykają się ze zmianą, bądź zamierzają podjąć ważną życiowa decyzję. Dedykowany jest również dla tych, którzy chcą wzmocnić poczucie własnej wartości, polepszyć jakość relacji i komunikacji z otoczeniem, a także samym sobą.Coaching to podróż od poznania siebie do zmiany zachowania/działania.

W praktyce to cykliczne indywidualne spotkania, seria rozmów pełna pytań, których sami nigdy byśmy sobie nie zadali i empatycznego słuchania. W trakcie sesji stosuję również różnorodne ćwiczenia  i zadania domowe.

Czas trwania: od 3 – do 10 spotkań w zależności od potrzeby klienta. Coaching jest dla osób zdrowych, które chcą wziąć sprawy we własne ręce, chcą podejmować nowe wyzwania i zdobywać nowe umiejętności.

Pracuję zgodnie z kodeksem etycznym i standardami ICF – International Coach Federation.